Aanmelden voor Scholen

SLIMCirculair
Nationale ontwerpwedstrijd voor studententeams die de stad slimmer en cooler maken

Woonplaats is voldoende
Via welk e-mailadres kunnen we je bereiken?
Geef de naam van je studententeam weer
Graag de namen van collega's die direct betrokken zijn bij het studententeam dat mee gaat doen. Werken jullie samen met een andere MBO in deze challenge? Vul dan ook de contactgegevens van je collega's in. Hebben jullie al afspraken met een hbo en/of universiteit over teamsamenwerking? Geef dan ook de namen van je contactpersonen van hbo en universiteit op.
De SLIMCirculair kick off is in de middag van 10 oktober 2018. Niet alle teams starten in oktober. Wanneer willen jullie van start gaan?
Uw school, tav de financiele administratie, aanvullend de evt. kostenplaats cq. scholingsbudget
https://www.betterworldsolutions.eu/algemene-voorwaarden-voor-scholen/