Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor scholen inzake de landelijke ontwerp/bouwwedstrijd SMARTCirculair ’19-’20 voor studententeams.

Voorwaarden

Annulering

De organisatoren van SMARTCirculair ’19-’20 helpen u met uw voorbereidingen en deelname aan de ontwerpen die op 10 oktober 2018 start met een landelijke kick off en eindigt in juni 2019.

Het eerste oriënterend gesprek is voor rekening van de organisator BetterWorldSolutions. Als u na het oriënterend gesprek de wens te kennen geeft om vervolggesprekken aan te gaan met samenwerkende partners (scholen, bedrijven, overheden) dan helpen we u uiteraard graag. In beginsel zijn er geen kosten verbonden aan deelname met uw studententeam(s). Wel stellen we een aantal aanvullende voorwaarden:

  • Annulering van de afspraak is gratis tot 48 uur voor de afspraak. Vervanging van de afspraak is uiteraard altijd mogelijk
  • Bij latere annulering brengen wij € 125,- exclusief btw in rekening
  • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering via tnolten@gmail.com
  • Heeft u een studententeam aangemeld en ziet u alsnog af van deelname dan brengen wij u € 750,- excl. btw in rekening als vergoeding voor onze adviesinspanningen en investeringen in uren, reis- en verblijfskosten etc.

Foutieve facturatie

Facturatie vindt plaats op basis van de door u verstrekte gegevens.
Indien de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig waren en dien ten gevolge de factuur gecrediteerd moet worden en een nieuwe factuur moet worden gemaakt dan brengen wij u hiervoor op de nieuwe factuur € 15,- excl. btw extra als administratiekosten in rekening.

Publiciteit en publicaties

De SMARTCirculair-organisatie heeft het recht de ingezonden ontwerpen te gebruiken voor publiciteit, symposia, tentoonstellingen en met – gedurende minimaal één jaar na bekendmaking van de winnaar – onder vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

Intellectueel eigendom

Voor de ingezonden ontwerpen geldt dat de organisatie van SMARTCirculair intellectueel eigendom verkrijgt; dit betekent dat door de deelnemers en/of derden geen patenten of octrooien kunnen worden aangevraagd. Hiervoor ondertekenen de deelnemers, bedrijven en de organiserende gemeenten een vertrouwelijkheidverklaring. In deze overeenkomst komt het intellectuele eigendom bij de organisatie te liggen. De reden is dat vanuit het oogpunt van Open Source de gedachte achter SMARTCirculair om innovatieve concepten breed bruikbaar en inzetbaar te maken, en daarbij is het ‘op slot’ zetten van een nieuw ontwikkeld concept of product niet de juiste aanpak. Na afloop van SMARTCirculair wordt desgewenst het intellectueel eigendom van het concept uitsluitend overgedragen aan het ontwerpteam. Partnerbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken.

Auteursrecht van de ingezonden materialen etc. : alle voor SMARTCirculair 2019-2020 ingezonden zaken ten aanzien van de ontwerpen blijven gedurende minimaal één jaar na de datum van inzending ter beschikking van de SMARTCirculair-organisatie.

Privacy

Uw gegevens zijn veilig

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de privacy voorwaarden die we hanteren. Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als organisator van SMARTCirculair – BetterWorldSolutions – gebruiken wij uw gegevens uitsluitend zelf, om u te informeren over de landelijke ontwerp/bouwwedstrijd voor studententeams SMARTCirculair ’18-’19.

 

revisiedatum: 27 juni 2019