Klimaatakkoord geeft ruimte aan waterstof

Klimaatakkoord geeft ruimte aan waterstof

Er is verschil tussen groene, grijze en blauwe waterstof

In het Klimaatakkoord speelt waterstof een belangrijke rol. De maatregelen in het klimaatakkoord richten zich sterk op 2030, het jaar waarin de CO2-uitstoot met ten minste 49 procent moet zijn teruggedrongen.

Tot 2030 zullen de plannen jaarlijks tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro kosten, denkt het kabinet. De rekening verschuift van huishoudens naar bedrijven.

  • Er komt een CO2-heffing voor de industrie
  • De belasting op de energienota van huishoudens gaat in 2020, 100 euro omlaag en zal in de jaren daarna beperkt stijgen
  • Huizenbezitters die investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds

Read More

Wateropvang en waterhergebruik

Wateropvang en waterhergebruik

Mooi voorbeeld van het opvangen van hemelwater op een groen dak dat hergebruikt wordt voor toilet, wassen en sproeien

Wateropvang wordt belangrijker naarmate het klimaat meer verandert. Het is nu half juli 2018 en er is de afgelopen drie maanden nauwelijks regen gevallen.

En als het regent lijkt het wel een tropische moesson en kan het rioleringssysteem het niet aan met als gevolg overstromingen.

Dus moeten we slimmer met water omgaan. Opvangen als er heel veel valt en zoveel mogelijk water hergebruiken.

Read More

LuchtDicht en DampOpen Bouwen voorkomt gezondheidsproblemen

LuchtDicht, DampOpen Bouwen

Bouwen met Natuurlijke materialen, en dan natuurlijk LuchtDicht en DampOpen

LuchtDicht bouwen is een prima ontwikkeling maar het vocht moet wel uit het huis of gebouw kunnen want anders kan dit leiden tot enorme gezondheidsproblemen.

Dus LuchtDicht en DampOpen! Dat is het motto. En dat kan uitstekend, juist door te bouwen en te isoleren met natuurlijke (biobased) bouwmaterialen. Read More

De Klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar in de wereld

Klimaatverandering en SLIMCirculair '18-'19De Klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar in de wereld. De klimaatimpact als gevolg van massale uitstoot van methaan en CO2 uit zich op talloze manieren:

  • de hitte wordt intenser
  • seizoenen verschuiven
  • het aantal en de intensiteit van orkanen neemt toe

Read More