Klimaatakkoord geeft ruimte aan waterstof

Klimaatakkoord geeft ruimte aan waterstof

Er is verschil tussen groene, grijze en blauwe waterstof

In het Klimaatakkoord speelt waterstof een belangrijke rol. De maatregelen in het klimaatakkoord richten zich sterk op 2030, het jaar waarin de CO2-uitstoot met ten minste 49 procent moet zijn teruggedrongen.

Tot 2030 zullen de plannen jaarlijks tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro kosten, denkt het kabinet. De rekening verschuift van huishoudens naar bedrijven.

  • Er komt een CO2-heffing voor de industrie
  • De belasting op de energienota van huishoudens gaat in 2020, 100 euro omlaag en zal in de jaren daarna beperkt stijgen
  • Huizenbezitters die investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds

Read More

Wateropvang en waterhergebruik

Wateropvang en waterhergebruik

Mooi voorbeeld van het opvangen van hemelwater op een groen dak dat hergebruikt wordt voor toilet, wassen en sproeien

Wateropvang wordt belangrijker naarmate het klimaat meer verandert. Het is nu half juli 2018 en er is de afgelopen drie maanden nauwelijks regen gevallen.

En als het regent lijkt het wel een tropische moesson en kan het rioleringssysteem het niet aan met als gevolg overstromingen.

Dus moeten we slimmer met water omgaan. Opvangen als er heel veel valt en zoveel mogelijk water hergebruiken.

Read More

LuchtDicht en DampOpen Bouwen voorkomt gezondheidsproblemen

LuchtDicht, DampOpen Bouwen

Bouwen met Natuurlijke materialen, en dan natuurlijk LuchtDicht en DampOpen

LuchtDicht bouwen is een prima ontwikkeling maar het vocht moet wel uit het huis of gebouw kunnen want anders kan dit leiden tot enorme gezondheidsproblemen.

Dus LuchtDicht en DampOpen! Dat is het motto. En dat kan uitstekend, juist door te bouwen en te isoleren met natuurlijke (biobased) bouwmaterialen. Read More

Groen in de stad helpt tegen hittestress en is goed voor waterafvoer bij extreme buien

The world we want in 2050: a green, inclusive and regenerative economy

Groene daken zijn daken waarop planten groeien, zoals grassen of vetplanten. Ze bestrijden hitte- en wateroverlast, ze isoleren goed en ze bevorderen de biodiversiteit.

Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periode. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. 

Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Read More

Bouwen met KalkHennep

kalkhennep

KalkHennep past perfect in een brede bio-ecologische visie. Niet alleen door het comfort op thermisch en akoestisch gebied maar ook omdat het een volledig circulair bouwmateriaal is.

KalkHennep is het gezonde alternatief voor goede en milieuvriendelijke isolatie van een woning of gebouw.

Het is een damp-open en vochtregulerend product dat toegepast kan worden in bouwblokken en als gespoten isolatie.

Hiermee worden eigen aan thermische prestaties en wensen voor comfort op natuurlijke wijze gecombineerd. Read More

5 ontwikkelingen die circulaire bouw versnellen

Circulaire bouwDe Bouw industrie in Nederland is verantwoordelijk voor:

  • 50% van het grondstoffenverbruik
  • 40% van het energieverbruik
  • 30% van het waterverbruik
  • 35% van de CO2-uitstoot

Bron: TU/Eindhoven

Dat kan anders! Circulair waardoor er minimaal verbruik is en biobased zodat CO2 wordt opgenomen ipv uitgestoten. Met studententeams gaan we laten zien dat het werkt. Sluit je aan bijSLIMCirculair. Read More

Circulair ontwerpen, waar moet je aan denken?

Green inspiring architecture

Green inspired architects are developing amazing residential, commercial and cultural facilities which are zero-carbon, energy and water efficient. This is the new future.

Het schiet nog niet zo op met circulaire ontwerpen en bouwsels. We hebben in Nederland natuurlijk nog niet zoveel ervaring met het hergebruiken van materialen en nog een andere vraag komt op: hoe kom ik aan bouwmaterialen die ik in mijn ontwerp zou kunnen gebruiken?

Want soms moet je je ontwerp zelfs afstemmen op de materialen die je voorhanden hebt. Dus als je circulair wilt ontwerpen, waar moet je dan allemaal aan denken? Read More

Biobased Bouwmaterialen

Geen enkel materiaal is zodanig getest en doorontwikkeld als biobased materiaal.

Er zijn inmiddels talloze bedrijven gespecialiseerd in biobased bouwmaterialen. Ga met hen kijken naar de meest efficiënte bouwmethoden en materialen.

Read More

Modulair bouwen zorgt voor flexibiliteit

Modulair bouwen zorgt voor flexibiliteit

Elk gebouw is uniek in zijn vorm en uitstraling. Achter de schil zitten de meeste gebouwen echter op dezelfde manier in elkaar, met repeterende elementen.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde CO2 uitstoot. Om dit terug te brengen zullen we modulair moeten bouwen.

Want als in de toekomst wensen veranderen, we niet volledig hoeven te gaan slopen maar met een paar relatief simpele ingrepen, ruimtes groter of kleiner kunnen maken. Read More

SLIMCirculair; proeftuin met internationale allure

Maduro DOE als proeftuin met internationale allure

Trots op studenten en hun prestaties zorgt ervoor dat meer jongeren voor techniek zullen kiezen en er dus meer nieuwe instroom komt in techniekonderwijs.

De proeftuin SLIMCirculair wordt als bijzonder sympathiek gezien. Vooral ook omdat jong volwassenen met vernieuwende ideeën de ruimte krijgen om ontwerpen te maken voor lokale uitdagingen met materialen waar de gevestigde orde niet vanuit gaat.  Read More

NatuurINCLUSIEF bouwen

natuurinclusief bouwen, mussen

Mussen kunnen weer nestelen als architecten al bij het eerste ontwerp rekening houden nestmogelijkheden zoals nisjes en kastjes

Al van natuurINCLUSIEF bouwen gehoord? We leggen het uit:

Voor ‘stads’dieren als zwaluwen, vleermuizen en huismussen is het steeds moeilijker geworden om een nestje te bouwen. Ook het gebrek in groen zorgt ervoor dat de natuur in de stad in de verdrukking is.

Reden genoeg dus om bij het ontwerp van een gebouw rekening te houden met natuur in de stad. Read More