Doel van SLIMCirculair

BBV NederlandHet doel van SLIMCirculair is om een impuls te geven aan bouwen met circulaire en biobased materialen door jong professionals al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de eindeloze mogelijkheden hiervan.

Omdat de biobased sector volwassen wordt en vanuit het maatschappelijk belang om de CO2 terug te dringen.

Een ander gemeenschappelijk belang is dat partners een gedeeld toekomstbeeld hebben dat we nu heel snel het probleem van een tekort aan technisch geschoolde mensen moeten kantelen omdat de bouw anders in de toekomst grote problemen zal gaan ondervinden.

SLIMCirculair heeft aanvullende doelstellingen:

 • Ontwikkelen en testen van innovatieve, slimme en duurzame bouwmaterialen
 • Het verbinden van de 3O’s; Overheid, Ondernemers en Onderwijs
 • De integratie van de leerlijnen MBO, HBO en universiteit
 • Vraagarticulatie duurzaam vakmanschap in de bouw:
  • Vergroten (zij)instroom technische opleidingen
  • Toekomstgericht vakmanschap
  • Arbeidsproductiviteit
  • Ruimte voor verdere professionalisering en certificering van bouwprofessionals
 • Bijdragen aan de klimaatdoelstelling om via slim, circulair bouwen de CO2 footprint significant terug te brengen

SLIMCirculair doelen voor het onderwijs

De kracht van de nationale ontwerpwedstrijd voor circulair bouwen voor studenten zorgt voor:

 • Meetbare groei- en kwaliteitsimpulsen voor het MBO en HBO
 • Trots op het MBO
 • Proeftuinen met internationale allure voor de groene bouwsector
 • Bevordert professionalisering van bouwprofessionals omdat ze zich met nieuwe theoretische kennis kunnen bijscholen en certificeren
 • Studenten hebben het bedrijfsleven nodig om materialen te beoordelen en te testen
 • Daardoor maken bedrijven alvast kennis met hun ‘vakmensen van de toekomst’
 • Studenten mbo worden gestimuleerd om aansluiting te zoeken bij hbo en universiteit en vice versa voor o.a. het ontwerp en het doorrekenen van het concept. Goed voor de doorstroming en wederzijds begrip/respect
 • Studenten marketing & communicatie dragen niet alleen bij aan de optimale ‘bewoners’communicatie. Zij zorgen met campagnes voor flink wat mediaexposure en zijn misschien wel de doorslaggevend voor de presentatie tijdens de finale

MBO’s zoeken contact met HBO en universiteit voor samenwerking in de opdracht. Per opdracht wordt 1 kernteam van 4 tot 6 studenten geformeerd. De communicatie met de betrokkenen zal door de betrokken gemeenten worden begeleid en zo nodig gefaciliteerd.

Bedrijven

De bedrijven kunnen de studententeams ondersteunen. Het is aan de vindingrijkheid van de teams de benodigde materialen bijeen te brengen; hierin kunnen bedrijven die lid zijn van BouwCirculair een faciliterende rol spelen. Het prototype mag een conceptueel 3D model zijn, belangrijk is dat het beoogde effect c.q. de beleving gepresenteerd wordt. Ieder team krijgt een coach toegewezen. De coach begeleidt de groep van start tot finale.

Gerelateerde berichten

Alles over de ontwerpwedstrijd SLIMCirculair

Contact over de studentenwedstrijd

ORGANISATIE SLIMCirculair

BetterWorldSolutions

Tanja Nolten

BouwCirculair

of

BouwCirculair