Pitch SLIMCirculair ’18-’19

Ed Buddenbaum

“Slimme Energie en Circulaire Bouw: gescheiden lijnen maar onlosmakelijk met elkaar verbonden in SLIMCirculair.”
Ed Buddenbaum, EZK en secretaris topsector Energie

Nationale ontwerp/bouwwedstrijd SLIMCirculair ’18-’19 voor studententeams

nationale challenge met regionale impact

In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair 2018-2019 strijden multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzame en circulaire ontwerp voor een opdracht van hun gemeente.

Wij geloven dat in elke jongere iets groots schuilt. Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de aanjager zijn van alles waar we in Nederland trots op zijn. SLIMCirculair ’18-’19 is de wedstrijd voor studententeams die de stad slimmer en cooler maken.

De wedstrijd

 • Aan gemeenten vragen we om met een ontwerpopdracht te komen die voor SLIMCirculair in aanmerking komt.
 • Aan studententeams de uitdaging om een innovatief plan te ontwerpen, door te rekenen en uiteindelijk in een proefopstelling/prototype aan de betrokkenen en de landelijke jury te presenteren.
 • Bedrijven en experts helpen de studenten. Zij faciliteren techniek, middelen en kennis om een nieuw woon-werkgebied te (her)inrichten.

Voorbeeldopdrachten

Een opdracht kan zijn: het ontwerp van een eco-paviljoen, lokaal milieustation als grondstoffenbank voor de circulaire economie, herbestemming van een voormalige winkel/fabrieksloods/een school/monument of het ontwerp van een ecowall/waterplein met faciliteiten.

Ontwerpcriteria

 • Toepasbaar, innovatief en slim energieneutraal, maar het liefst energiepositief, met een hoge CO2-reductie
 • NatuurINCLUSIEF / klimaatadaptief
  Denk aan groene gevels en daken, waterhergebruik en nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen
 • Materiaalgebruik: gemaakt van circulaire/biobased bouwmaterialen
 • Economisch haalbaar en opschaalbaar
 • Creativiteit van de mediacampagne
ruudkoornstra voorzitter van de landelijke jury

Ruud Koornstra is voorzitter van de landelijke vakjury

Jury

Aan het einde van het schooljaar 2018 – 2019 kiest de vakjury onder leiding van de nationale energiecommissaris Ruud Koornstra, het beste ontwerp.

Vervolgens komt de uitslag van de landelijke voting app waarmee het publiek het meest aansprekende ontwerp heeft gekozen.

Pitch

De finale en de beoordeling van de jury bestaat uit vier onderdelen:

 1. Pitch voor jury en publiek
 2. Rapport
 3. Animatie en/of filmpje van het ontwikkelingsproces gedurende de wedstrijd
 4. 3D presentatie van het prototype

Planning

 • De landelijke kick off is op 10 oktober 2018
 • Terugkomdagen (in de regio) met workshops door experts in de periode november – maart
 • De landelijke excellence dag medio eind januari 2019
 • Aanleveren 3D-modellen en rapportages van de ontwerpen: eind mei 2019
 • Landelijke finale half juni 2019

SLIMCirculair doelen

SLIMCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions en BouwCirculair om de toepassing van hernieuwbare en circulaire bouwmaterialen duurzaam op te schalen. We zien kansen om met een jaarlijks terugkerende nationale ontwerpwedstrijd de uitdagingen aan te gaan waar we in Nederland voor staan:

 • Denk aan de kansen voor ‘circulair bouwen’ als bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelen en aan de Human Capital Agenda
 • Denk ook aan de ontwikkeling waarin Nederlandse gebouwen hun energieverbruik sterk moeten reduceren en overschakelen van gas naar hernieuwbare energiebronnen
 • Economische kansen: Er zullen nieuwe businessmodellen uit voortkomen voor bedrijven in de regio en voor studenten startups
 • Bovendien, SLIMCirculair zorgt voor trots, energie en impact. Mediacommunicatie zorgt ervoor dat MBO-techniek regionaal en landelijk in de media komt wat als een magneet bijdraagt aan meer (zij)instroom en doorstroom in techniek-opleidingen.

Deze unieke propositie biedt volop kansen voor regionale en nationale media-aandacht. In de bijlage vind u ondermeer meer informatie over de SLIMCirculair projectwerkwijze.

Contact

BetterWorldSolutions BouwCirculair BouwCirculair
Tanja Nolten Martin Damman Daaf de Kok
M. 0616342889 0651440689 0654676734
E. tanja@betterworldsolutions.eu mdamman@bouwcirculair.nl info@bouwcirculair.nl

CONTACT OVER DE STUDENTENWEDSTRIJD

ORGANISATIE SLIMCIRCULAIR

BetterWorldSolutions

Tanja Nolten

BouwCirculair

Martin Damman