Planning en Wedstrijddetails SLIMCirculair Challenge

Planning SLIMCirculairPlanning en wedstrijddetails vind je hieronder.

Planning op hoofdlijnen

  1. De wedstrijd gaat van start aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019.
  2. Aan het einde van het schooljaar presenteren de studententeams hun ontwerp in 3D.
  3. Een professionele jury kiest vervolgens het winnend ontwerp.
  4. Aanvullend hierop zal de publieksprijs uitgereikt worden aan het studententeam dat de meeste stemmen uit het land krijgt.

 

Wedstrijddetails

14 juni 2018

 

 

 

10 oktober 2018

 

Landelijke informatiedag

met inspiratie, informatie over de wedstrijd, teamontmoetingen, aangesloten bedrijven en nog veel meer

 

 

De kick off van SLIMCirculair

Kick off Een evenement waarbij de politiek, het mbo, de pers, de topsector, het bedrijfsleven, relevante organisaties, universiteiten en hogescholen uitgenodigd worden om daarin de aftrap te kunnen geven voor SLIMCirculair. Tijdens dit evenement worden de eerste toolboxen met materialen overhandigd aan een afvaardiging van de mbo-opleidingen en wordt er uitgelegd hoe de planning van de wedstrijd eruit ziet.

Sept. – dec. 2018

 

Ontdekkingstocht met je gemeente

In deze eerste editie van SlimCirculair willen we ons richten op de infrastructuur. Aan gemeenten wordt gevraagd om met een ‘openbare ruimte oftewel woon/werkgebied’  te komen dat voor SLIMCirculair in aanmerking komt.

Aan teams van onderwijsinstellingen wordt gevraagd een innovatief plan te ontwerpen met daarbij de extra uitdaging om in de ontwikkeling van het plan naast duurzaamheid een lokaal issue uit te werken.

Aan de deelnemende gemeenten de opdracht om ook dit deel van SlimCirculair te formuleren.

Start Ontwerpfase

ontwerpschets 

 

Ga met je team aan de slag om de mooiste ontwerpen te maken voor je gemeente. Jullie mogen helemaal uit je dak gaan, dan kom je vanzelf tot de top 3 van beste ontwerpen.

Heb je zelf geen opleiding bouwkunde/architectuur? Breid je team dan uit met studenten van een HBO of Universiteit bij jullie in de buurt en ga met hun ontwerpen.

Living labs en workshops

In samenwerking met bedrijven in je regio kunnen er living labs georganiseerd worden om de band te versterken. De pers kan hierbij uitgenodigd worden.

De regionale workshops vinden plaats in november 2018

Sept. – dec. 2018

Mediastudenten in actie

mediastudenten In de aanloop naar december brengen studenten Communicatie & Media in verschillende projecten de ontwikkeling van de ontwerpen in beeld. Samen met bedrijven, landelijke experts en niet te vergeten hbo en universiteit, krijgen studenten de vrijheid om in zes weken helemaal los te gaan en samen iets te maken voor je opdrachtgever.

Januari 2019

Landelijke excellence dag

Inspiratie en workshops tijdens de landelijke excellence dag in het midden van het land.

Jan. – juni 2019

3D-Model

design Nu gaan jullie het ontwerp verder uitwerken in een model. Maar hoe verhouden de gekozen materialen zich tot elkaar? Hebben ze een minimale CO2 footprint? Hebben jullie al naar de sterkten van de materialen gekeken? Hoe brandveilig zijn ze?

In deze fase bouwen jullie het 3D schaalmodel 1:20 waarbij specifiek gekeken moet worden naar de constructieberekening en het testen van materialen. De materiaaltesten worden bijgehouden in een nieuw te ontwikkelen database.

Hoe je het 3D-model bouwt bepalen jullie zelf. Je kunt denken aan een klassiek gebouwde maquette, een 3D geprint mode, een virtuele maquette met augmented reality. Studententeams krijgen de volledige vrijheid om hun ontwerp zo te presenteren dat het aansluit bij hun creativiteit.

Maart. – Mei 2019

Workshops en Mediaproducties

Medio maart zijn er opnieuw workshops in de regio.

 

Studenten Media en Communicatie gaan (video)opnamen maken van het ontwerpproces, interviews doen met bedrijven en studententeams, de pers uitnodigen, interviews voorbereiden op radio en tv, artikelen maken en mogen helemaal los gaan op social media. De challenge wordt spannend dus en dat moet er vanaf spatten.

Uitgangspunt van de (social) media campagne:

Wat betekenen de veranderingen in de maatschappij en innovatieve toepassingen van technologie voor de Nederland? Wat kunnen we leren van en met studenten?

De opnamen worden (inter)nationaal gedeeld via scholen, partners, bedrijven en topsectoren en zullen uiteraard ook via SLIMCirculair getoond worden.

EInd Mei – Juni 2019

Finale SLIMCirculair

Maduro DOE als proeftuin met internationale allure Eind mei worden de 3D-modellen aangeleverd aan de organisatie zodat de jury zich alvast kan buigen over de ontwerpen, de bijgaande rapportages en berekeningen.

Half juni 2019 is de landelijke finale van deze spraakmakende challenge.

De finale en de beoordeling van de jury bestaat uit vier onderdelen:

  1. Presentatie aan de jury
  2. Rapport
  3. Animatie en/of filmpje van het ontwikkelingsproces gedurende de wedstrijd
  4. 3D presentatie van het prototype

Studententeams presenteren hun 3D-model voor een vakjury waarna de jury een keuze maakt voor het ‘beste’ ontwerp en het doorgerekende model. Het Nederlandse publiek geeft via een digitale stemming haar voorkeur voor de publieksprijs.

Pers, topsectoren, overheden en bedrijven worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.

Wordt jullie ontwerp ook gebouwd?

Je gemeente heeft via jullie conceptmodel veel inspiratie om te gaan bouwen. Natuurlijk zal de opdrachtgever het ontwerp zorgvuldig beoordelen en deze (op onderdelen) meenemen in het definitieve ontwerp. Afhankelijk van de periode dat de uitvoering daadwerkelijk kan starten zal er meer of minder overgenomen worden van ontwerp en materialen. Immers; met het voortschrijden van de tijd, komen er wellicht meer biobased en circulaire bouwmaterialen op de markt die misschien wel beter geschikt zijn.

Let op

Het is dus niet zo dat het winnend ontwerp 1 op 1 gebouwd moet worden door je opdrachtgever. Je opdrachtgever (in veel gevallen de gemeente) probeert het definitief ontwerp zo duurzaam mogelijk te maken en misschien zijn er intussen weer nieuwe materialen op de markt gekomen die nog beter aansluiten bij de wensen en eisen.

Mogelijk kunnen studenten ook betrokken worden bij de uiteindelijke bouw. Dat is van meerdere factoren afhankelijk. SLIMCirculair zal zich inspannen om dit voor elkaar te krijgen.

Terug naar de SLIMCirculair pagina’s