SLIMCirculair; proeftuin met internationale allure

Maduro DOE als proeftuin met internationale allure

Trots op studenten en hun prestaties zorgt ervoor dat meer jongeren voor techniek zullen kiezen en er dus meer nieuwe instroom komt in techniekonderwijs.

De proeftuin SLIMCirculair wordt als bijzonder sympathiek gezien. Vooral ook omdat jong volwassenen met vernieuwende ideeën de ruimte krijgen om ontwerpen te maken voor lokale uitdagingen met materialen waar de gevestigde orde niet vanuit gaat. 

Dus toen BetterWorldSolutiuons startte met de SLIMCirculair ontwerpwedstrijd, zagen we kansen om studenten van meerdere opleidingsniveau’s samen te laten werken en (deel)oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we in Nederland voor staan.

Denk aan de kansen voor ‘groen bouwen’ als bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelen en aan de Human Capital agenda.

 

 

 

Proeftuin voor technologie van de toekomst

Wat draagt SLIMCirculair bij aan:

Klimaatdoelen

Het kabinet wil in 2018 in de EU pleiten voor 55% minder uitstoot van CO2 in 2030. Mooie ambitie maar de Nederlandse CO2 curve stijgt nog steeds. Omdat circa 30% van de CO2 direct gerelateerd is aan de bouw, zijn hier nog behoorlijke besparingen te behalen. Alleen al met beton is een emissiereductie tot 80% haalbaar.

CO2

Biobased bouwmaterialen slaan CO2 op boven de grond in plaats van dat ze een enorme CO2 footprint achterlaten. Met ‘groene materialen’ bouwen, zorgt dus voor CO2-afname in plaats van de stijging die anno 2018 nog steeds stijgt. Bovendien is het binnenklimaat veel gezonder als er gebouwd wordt met ‘hergroeibare’ bouwmaterialen.

Energie

In de challenge hebben energie en slimme technologie een prominente plek. Slim lokaal gebruik van energie en nieuwe vormen van mobiliteit helpen gemeenten om hun ambitie om CO2 neutraal te worden, realiseren. De challenge verzoekt studententeams dan ook om hun ontwerp te voorzien van energie-opwektechnologie en slimme besparingstools.

Klimaatadaptief

NatuurINCLUSIEF betekent ook dat het een klimaat adaptief wordt. Hoosbuien veroorzaken immers schades en overlast. En de temperatuur loopt hoog op in een omgeving met veel steen en minder groen. In SLIMCirculair denken studenten na over een ontwerp waarin weerextremen geen bedreiging zullen vormen.

NatuurInclusief

Studententeams die deelnemen aan de nationale SLIMCirculair Challenge worden uitgedaagd om in hun ontwerp voor gevel en beplanting zoveel mogelijk aan te passen aan diersoorten.

Human Capital Agenda

Het is voor bedrijven steeds moeilijker om technisch geschoolde medewerkers te krijgen. Niet alleen omdat er onvoldoende instroom in technische opleidingen is maar ook omdat de opleidingen vaak niet goed (genoeg) aansluiten bij hun dagelijkse praktijk.

Bedrijven komen in contact met talent

Door studenten van verschillende opleidingsniveaus met elkaar samen te laten werken en tegelijk hun informatie te laten halen bij bedrijven in hun regio, komen bedrijven vroegtijdig in contact met jong talent en kunnen een rol oppakken om in het curriculum meer maatwerk te creëren.

Nieuwe instroom in techniek

Een tweede pluspunt van SLIMCirculair is, dat deze landelijke challenge veel (social) media exposure kan gaan opleveren. Jongeren in de spotlights zorgt voor aandacht van kranten, het 8 uur journaal maar ook het kinderjournaal. Trots op studenten en hun prestaties zorgt ervoor dat meer jongeren voor techniek zullen kiezen en er dus meer nieuwe instroom komt zodat op middellange termijn, er meer talent beschikbaar komt op de arbeidsmarkt.

Professionals kunnen zich certificeren

Er werken nog talloze medewerkers ‘zonder papieren’ in de bouw. Door deze professionals in contact te brengen met de opleidingen, zullen zij wellicht kansen herkennen om zich via een opleidings’module’ te certificeren wat hun loopbaan ten goede komt.

BetterWorldSolutions is in gesprek gegaan met talloze bedrijven en organisaties om de challenge vorm te geven. En niet in de laatste plaats met Madurodam die immers haar medewerking moet geven.

Proeftuin

In SLIMCirculair komt alles samen. Het is een proeftuin waar nieuwe producten en technologieën uitgerekend, uitgetest en toegepast kunnen worden. Door jongeren die de basis vormen voor het Nederland van de toekomst: Het Nederland waar we trots op zijn en blijven. Zij bedenken oplossingen voor het aantal uitdagingen dat snel toeneemt. Zij redeneren nog niet gehinderd door bestaande conventies en zullen wellicht ook voor ‘paperclip’ momentjes gaan zorgen.

We helpen ze, geven ze de ruimte en de aandacht die ze verdienen.

Samenwerking

BetterWorldSolutions werkt in SLIMCirculair samen met:

Betrokken overheden

Terug naar de SLIMCirculair pagina’s