SLIMCirculair Jury beoordeling

De landelijke jury toetst de inzendingen op de criteria en de verplichte elementen en de gevraagde resultaten.

Eind mei leveren jullie je prototype, bijbehorende rapportages en video aan. Dan heeft de jury twee weken om zorgvuldig naar jullie ontwerp te kijken.

Twee weken later, half juni 2019, is de grote landelijke finale onder leiding van Ruud Koornstra.

Dan vertellen jullie in een pitch de onderscheidende waarden van jullie ontwerp voor jullie stad en provincie maar ook voor Nederland natuurlijk.

De Jury beraadt zich vervolgens en daarna wordt het winnende team bekend gemaakt.

test

De jury let op:

1. De Pitch

Jullie pitch aan de jury is een samenvatting van het rapport. Tijdens deze presentatie moet de jury overtuigd worden dat het idee het beste is en een oplossing voor de opgelegde opdracht.De presentatie mag 10 minuten duren. Aan het einde van de presentatie stelt de jury een aantal vragen over het ontwerp.

Hebben jullie hulp nodig met het professionaliseren van je pitch? Neem contact met ons op want VolkerInfra wil jullie helpen in het FutureLab met een trainer die ervoor zorgt dat jullie het beste uit jezelf halen!

2. Het Rapport

Het rapport geeft een beeld van het gehele ontwikkeltraject van het eindproduct; van onderzoeksfase tot uiteindelijke totstandkoming van het prototype. Geef in je rapport een volledig beeld van de verschillende fasen die jullie doorlopen hebben en motiveer de keuzes die jullie gemaakt hebben. Het rapport moet uiterlijk twee weken voor de finale door de jury zijn ontvangen.Inhoudelijke eisen presentatie/rapportage:

  1. opdracht en de lokale problematiek
  2. welke input van de betrokkenen is gekregen en wat is er mee gedaan
  3. totstandkoming ontwerp en prototype
  4. verantwoording gekozen materialen of gekozen combinaties
  5. verantwoording pijlers: innovatie, circulariteit, biobased, natuurINCLUSIEF
  6. verantwoording communicatie: bewonerscommunicatie, regionale / landelijke campagne
  7. eindresultaat

3. Video

Zorg voor een filmpje of animatie over het proces van idee tot prototype van maximaal 3 minuten.

4. 3D prototype

Het prototype is de visualisatie van het door jullie bedachte concept/ontwerp. Schaal 1:20
Jullie mogen zelf kiezen voor een 3D weergave. Van een maquette tot een augmented reality weergave. Alles is goed als het maar een aansprekend en werkend prototype is dat kenmerkend is voor het ontwerp/concept of juist het innovatieve, creatieve en interactieve van het ontwerp het beste illustreert.Zorg voor een begeleidende tekst van maximaal vijf A4-tjes met uitleg over de verantwoording van de concept keuze, de uitwerking van het project en het eindresultaat.Het prototype blijft zichtbaar voor het publiek en genodigden tijdens de finale.

Juryrapport

Na het indienen van de inzending wordt deze getoetst en beoordeeld door de vakjury. De jury maakt een beoordelingsrapport waarin gemotiveerd is aangegeven aan welke eisen wel en niet is voldaan, op welke wijze voldaan is aan de opgave, randvoorwaarden en het Programma van Eisen.

De jury legt de motivering vast in een juryrapport. Deze rapportage wordt aan de teams overhandigd tijdens de bekendmaking van de winnaar van SLIMCirculair 2019.

Videotips om jullie briljante idee te pitchen

Veel Succes!

Terug naar de SLIMCirculair pagina’s