Wateropvang en waterhergebruik

Wateropvang en waterhergebruik

Mooi voorbeeld van het opvangen van hemelwater op een groen dak dat hergebruikt wordt voor toilet, wassen en sproeien

Wateropvang wordt belangrijker naarmate het klimaat meer verandert. Het is nu half juli 2018 en er is de afgelopen drie maanden nauwelijks regen gevallen.

En als het regent lijkt het wel een tropische moesson en kan het rioleringssysteem het niet aan met als gevolg overstromingen.

Dus moeten we slimmer met water omgaan. Opvangen als er heel veel valt en zoveel mogelijk water hergebruiken.

Read More

De Klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar in de wereld

Klimaatverandering en SLIMCirculair '18-'19De Klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar in de wereld. De klimaatimpact als gevolg van massale uitstoot van methaan en CO2 uit zich op talloze manieren:

  • de hitte wordt intenser
  • seizoenen verschuiven
  • het aantal en de intensiteit van orkanen neemt toe

Read More

Groen in de stad helpt tegen hittestress en is goed voor waterafvoer bij extreme buien

The world we want in 2050: a green, inclusive and regenerative economy

Groene daken zijn daken waarop planten groeien, zoals grassen of vetplanten. Ze bestrijden hitte- en wateroverlast, ze isoleren goed en ze bevorderen de biodiversiteit.

Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periode. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. 

Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Read More

Biobased Bouwmaterialen

Geen enkel materiaal is zodanig getest en doorontwikkeld als biobased materiaal.

Er zijn inmiddels talloze bedrijven gespecialiseerd in biobased bouwmaterialen. Ga met hen kijken naar de meest efficiënte bouwmethoden en materialen.

Read More

Modulair bouwen zorgt voor flexibiliteit

Modulair bouwen zorgt voor flexibiliteit

Elk gebouw is uniek in zijn vorm en uitstraling. Achter de schil zitten de meeste gebouwen echter op dezelfde manier in elkaar, met repeterende elementen.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde CO2 uitstoot. Om dit terug te brengen zullen we modulair moeten bouwen.

Want als in de toekomst wensen veranderen, we niet volledig hoeven te gaan slopen maar met een paar relatief simpele ingrepen, ruimtes groter of kleiner kunnen maken. Read More

SLIMCirculair; proeftuin met internationale allure

Maduro DOE als proeftuin met internationale allure

Trots op studenten en hun prestaties zorgt ervoor dat meer jongeren voor techniek zullen kiezen en er dus meer nieuwe instroom komt in techniekonderwijs.

De proeftuin SLIMCirculair wordt als bijzonder sympathiek gezien. Vooral ook omdat jong volwassenen met vernieuwende ideeën de ruimte krijgen om ontwerpen te maken voor lokale uitdagingen met materialen waar de gevestigde orde niet vanuit gaat.  Read More

NatuurINCLUSIEF bouwen

natuurinclusief bouwen, mussen

Mussen kunnen weer nestelen als architecten al bij het eerste ontwerp rekening houden nestmogelijkheden zoals nisjes en kastjes

Al van natuurINCLUSIEF bouwen gehoord? We leggen het uit:

Voor ‘stads’dieren als zwaluwen, vleermuizen en huismussen is het steeds moeilijker geworden om een nestje te bouwen. Ook het gebrek in groen zorgt ervoor dat de natuur in de stad in de verdrukking is.

Reden genoeg dus om bij het ontwerp van een gebouw rekening te houden met natuur in de stad. Read More